Gå til sidens indhold

Østre Landsret

17 okt 2020

Østre Landsret

Sagsomkostninger i sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder

Østre Landsret har den 16. oktober 2020 truffet afgørelse om sagsomkostninger i fire sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder til film. Sagerne var blevet hævet af sagsøgeren eller afvist fra domstolene.

I en sag blev sagsomkostningerne fastsat til 13.500 kr. svarende til 2/3 af proceduretaksten. Der havde fundet en fuld forberedelse sted, og sagen var blevet hævet inden hovedforhandlingen og inden parterne havde indgivet påstandsdokumenter. Sagen var løftet ud af småsagsprocessen. Landsretten ændrede herved byrettens fastsættelse af sagsomkostninger.

I to sager blev sagsomkostningerne fastsat til 8.000 kr. svarende til 1/3 af proceduretaksten. Sagerne var blevet afvist, efter at der var udvekslet flere processkrifter, men inden afholdelse af et forberedende retsmøde. Sagerne var løftet ud af småsagsprocessen. Landsretten ændrede herved byrettens fastsættelse af sagsomkostninger.

I en sag blev det bestemt, at hver part skulle bære egne omkostninger. Sagen skulle på grund af konkrete omstændigheder fortsat behandles efter reglerne om småsager, og der fandtes ikke at foreligge ganske særlige omstændigheder, der talte for at tilkende sagsomkostninger. Landsretten stadfæstede herved byrettens afgørelse.

Sagerne gav endvidere anledning til en række processuelle spørgsmål.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 24. afdeling under sagsnr. BS-33053/2020, BS-33055/2020, BS-33034/2020 og BS-31680/2020.