Gå til sidens indhold

Østre Landsret

06 nov 2020

Østre Landsret

Erstatning for varetægtsfængsling ifm. sigtelse for medvirken til terror

Dom i sag vedrørende erstatning for varetægtsfængsling i forbindelse med sigtelse for medvirken til terrorangreb.

Østre Landsret har den 6. november 2020 afsagt dom i en sag, hvor tre yngre mænd havde nedlagt påstand om erstatning for strafferetlig forfølgning, herunder navnlig uberettiget varetægtsfængsling. Erstatningssagen udsprang af en straffesag, hvor de tre mænd var tiltalt for medvirken til et terrorangreb ved den jødiske synagoge i København begået den 15. februar 2015. Mændene blev frifundet og nedlagde efterfølgende påstand om erstatning for blandt andet den længerevarende varetægtsfængsling, der havde fundet sted under sagens behandling. Rigsadvokaten nægtede at udbetale erstatning og henviste til, at de erstatningssøgende selv ved deres adfærd havde givet anledning til blandt andet varetægtsfængslingen. De erstatningssøgende indbragte sagen for byretten, der frifandt anklagemyndigheden for det rejste erstatningskrav.

Landsrettens dom er for så vidt angår to af de erstatningssøgende en stadfæstelse af København Byrets dom af 14. oktober 2019. Byretsdommen er blevet ændret for så vidt angår den sidste erstatningssøgende, der har fået medhold i en del af det rejste erstatningskrav.

Landsrettens begrundelse kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 23. afdeling under sagsnummer S-3637-19.