Gå til sidens indhold

Østre Landsret

12 nov 2020

Østre Landsret

Dom om opløsning af Loyal to Familia

Østre Landsret har den 12. november 2020 afsagt dom om, at Loyal to Familia opløses, jf. grundlovens § 78, stk. 1 og 2, og at Københavns Politis foreløbige forbud mod Loyal to Familia kendes lovligt, jf. grundlovens § 78, stk. 3. Dommen er en stadfæstelse af Københavns Byrets dom af 24. januar 2020.

Landsretten har ved dommen tiltrådt, at Loyal to Familia er en forening. Efter den bevisførelse, der har været, har landsretten lagt til grund, at der i Loyal to Familias navn er udøvet omfattende personfarlig kriminalitet i form af drab og forsøg herpå, vold samt trusler om vold. Selv om landsretten i modsætning til byretten ikke har fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå en sammenhæng mellem voldskriminaliteten og en kamp om kriminelle markeder for navnlig narkotika, er det fundet bevist ud over enhver rimelig tvivl, at Loyal to Familia har virket ved vold i den forstand, der er angivet i grundlovens § 78, stk. 2, og at Loyal to Familia dermed ikke har et lovligt øjemed, jf. grundlovens § 78, stk. 1. Landsretten har endvidere fundet det nødvendigt at opløse Loyal to Familia for at imødegå den omfattende voldskriminalitet, som i meget vidt omfang er relateret til foreningen.

Sagen er behandlet under medvirken af domsmænd, og dommen er enstemmig.

Landsrettens begrundelse kan læses her.

Sagen er behandlet af landsrettens 7. afdeling under sagsnummer S-335-20.