Gå til sidens indhold

Østre Landsret

03 dec 2020

Østre Landsret

Krav om handler i Angola til dels i strid med DL 5-1-2 - lov og ærbarhed

Krav mod tidligere partner vedrørende oliehandler i Angola til dels i strid med DL 5-1-2 (lov og ærbarhed) og i øvrigt forældet.

Østre Landsret har den 3. december 2020 afsagt dom i en sag, hvor Endofa Denmark ApS havde fået overdraget krav fra forskellige andre selskaber mod en tidligere partner og medejer af et selskab i De Forenede Arabiske Emirater vedrørende hans overfakturering af køb af olie i Angola gennem personligt ejede selskaber. Sagen angik desuden krav mod den tidligere partner vedrørende betaling for hyre af et skib, som blev brugt til oliehandlerne, og såkaldte ”crew wages”. Det samlede krav var for landsretten på ca. 20 mio. kr. Landsretten fandt, at kravet vedrørende ”crew wages”, som parterne havde oplyst angik oliehandel i et ”gråzoneområde” og bestikkelse, stred mod DL 5-1-2 (lov og ærbarhed), og Endofa Denmark ApS kunne derfor ikke få medhold i dette krav. De øvrige krav blev anset for forældede. Partneren blev derfor frifundet.

Endofa Denmark ApS havde for Sø- og Handelsretten, som havde afsagt dom i 1. instans, fået fuldt medhold i kravet, som for Sø- og Handelsretten var på ca. 10 mio. kr.

Landsrettens dom kan læses her.

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her.

Sagen har med deltagelse af en sagkyndig dommer været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-43663/2018.