Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Fortsat varetægtsfængsling af lettisk statsborger

Østre Landsret har den 14. februar 2020 afsagt kendelse i en sag om fortsat varetægtsfængsling af en lettisk statsborger, der er begæret udleveret til strafforfølgning i Sydafrika for bl.a. børnebortførelse.

Sagen angår en lettisk statsborger, som siden den 9. december 2018 har været frihedsberøvet i Danmark på baggrund af en international efterlysning om udlevering til strafforfølgning i Sydafrika for bl.a. børne­bort­førelse.

Byretten bestemte ved en kendelse af 30. januar 2020, at den pågældende skulle løslades, fordi fortsat varetægtsfængsling ville stå i misforhold til den straf, som kan forventes, hvis den pågældende findes skyl­dig.

Anklagemyndigheden kærede samme dag kendelsen til landsretten med påstand om fortsat vare­tægts­fængs­ling, og kæremålet blev af byretten tillagt opsættende virkning.

Kæremålet har været mundtligt forhandlet i landsretten, der ved kendelsen bestemte, at den pågældende fortsat skal være varetægtsfængslet. En anonymiseret udga­ve af landsrettens begrundelse findes HER. 

Yderligere oplysninger

Landsrettens sag har j.nr. 19. afd., S-277-20.