Gå til sidens indhold

Østre Landsret

23 jun 2020

Østre Landsret

Dom i injuriesag

Dom i injuriesag mod to nuværende og et tidligere medlem af Folketinget

Østre Landsret har den 23. juni 2020 afsagt dom i en injuriesag. Sagen var af Københavns Byret henvist til Østre Landsret. A havde anlagt sag mod tre medlemmer (B, C og D) af Folketinget med påstande om, at de sagsøgte skulle straffes og betale erstatning og for alle tre sagsøgte, at udtalelserne:

”A er også kendt for ikke at ville afvise sharialov, som hun mener er foreneligt med dansk lovgivning […]”

”A har i 2011 forsvaret piskeslagsstraffen for utroskab […]”

blev kendt ubeføjede.

A havde endvidere i forhold til sagsøgte B nedlagt påstand om, at følgende yderligere udtalelser:

” … hendes islamistiske generalieblad […]”

”Islamisten A fortsætter med at lyve, manipulere og klynke om sagen om Exitcirklen […]”

”… A’s fortid som radikal islamist […]”

”… A’s sorte islamistiske fortid […]”

også blev kendt ubeføjede.

De første udtalelser var fremsat i en mail sendt af de sagsøgte til tre andre folketingspolitikere under benyttelse af Folketingets mailsystem – maildomænenavnet ”ft.dk”, og mailen var ikke tiltænkt offentliggørelse. Mailen blev imidlertid lækket til medierne, og de tre politikere kommenterede herefter på indholdet i medierne og på Facebook. I forhold til disse udtalelser blev sagen afvist med henvisning til grundlovens § 57, 2. pkt., idet Folketingets samtykke til at rejse sagen ikke var indhentet.

Sagsøgte B, der efterfølgende i medierne og på Facebook var kommet med en række yderligere udtalelser, blev frifundet for disse udtalelser. Landsretten fandt, at udtalelserne var ”sigtelser” omfattet af dagældende straffelovs § 267, men havde karakter af at være ”kritiske værdidomme”. Udtalelserne var fremsat som led i en offentlig debat om emner af væsentlig samfundsmæssig interesse, og det afgørende var derfor, om B havde haft et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for at fremkomme med udtalelserne. Landsretten fandt, at B som følge af A’s udtalelser i medierne og ageren havde haft et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for at fremkomme med udtalelserne, og at der måtte gælde vide rammer for den kritik, som A, der selv tog del i den offentlige debat, måtte tåle. Efter en samlet afvejning af hensynet til B´s ytringsfrihed over for hensynet til A’s omdømme, fandt landsretten, at udsagnene var berettigede. B blev derfor frifundet.

Sagen har været behandlet af landsrettens 24. afdeling under sagsnummer BS-31714/2018-OLR.