Gå til sidens indhold

Østre Landsret

29 jun 2020

Østre Landsret

Dom om bedrageri og urigtige momsangivelser på københavnske caféer

Østre Landsret har den 29. juni 2020 stadfæstet en dom på fængsel i 3 år og 9 måneder for bedrageri og urigtige momsangivelser til en 39-årig tiltalt.

Kriminaliteten vedrørte en række caféer og restauranter i København, som tiltalte ejede igennem forskellige selskaber. Tiltalte blev også frakendt retten til bl.a. at være stifter eller medlem af bestyrelsen i et selskab. Den pågældende blev også idømt en tillægsbøde på godt 1 mio. kr. Ved dommen blev også en 31-årig tiltalt idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Ved dommen blev der også taget stilling til spørgsmål om konfiskation.

Sagen har været behandlet af landsrettens 11. afdeling under sagsnummer S-1643-19.