29 jun 2020

Østre Landsret

Dom om bedrageri og urigtige momsangivelser på københavnske caféer

Østre Landsret har den 29. juni 2020 stadfæstet en dom på fængsel i 3 år og 9 måneder for bedrageri og urigtige momsangivelser til en 39-årig tiltalt.

Kriminaliteten vedrørte en række caféer og restauranter i København, som tiltalte ejede igennem forskellige selskaber. Tiltalte blev også frakendt retten til bl.a. at være stifter eller medlem af bestyrelsen i et selskab. Den pågældende blev også idømt en tillægsbøde på godt 1 mio. kr. Ved dommen blev også en 31-årig tiltalt idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Ved dommen blev der også taget stilling til spørgsmål om konfiskation.

Sagen har været behandlet af landsrettens 11. afdeling under sagsnummer S-1643-19.