Gå til sidens indhold

Østre Landsret

18 jun 2020

Østre Landsret

Krænkelse af Anne Black ApS’ keramiske produkter

Dom om forbud mod Roland A/S og Salling Group A/S’ salg og markedsføring af en hængepotte, en vase og en lågkrukke, som Roland A/S havde solgt til Salling Group A/S, som herefter havde markedsført og solgt dem i Netto-butikkerne, i en Netto tilbudsavis og på Netto.dk’s Instagramprofil.

Østre Landsret har den 11. juni 2020 afsagt dom om forbud mod Roland A/S og Salling Group A/S’ salg og markedsføring af en hængepotte, en vase og en lågkrukke, som Roland A/S havde solgt til Salling Group A/S, som herefter havde markedsført og solgt dem i Netto-butikkerne, i en Netto tilbudsavis og på Netto.dk’s Instagramprofil.
Sø- og Handelsretten har afsagt dom i 1. instans.

Landsretten fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at Roland A/S og Salling Group A/S’ hængepotte, vase og lågkrukke fremstod som nærgående efterligninger af Anne Black ApS’ håndlavede keramik hængepotte, vase og lågkrukke og ikke kunne være udformet uden kendskab til Anne Black produkterne, som landsretten fandt var beskyttet efter markedsføringsloven og for hængepottens vedkommende tillige efter ophavsretsloven. Landsretten anså krænkelsen for i hvert fald groft uagtsom med den virkning, at Roland A/S og Salling Group A/S skulle betale vederlag og erstatning for lidt tab, herunder markedsforstyrrelse, til Anne Black ApS.
Landsretten nedsatte det vederlag og erstatningsbeløb, som Roland A/S og Salling Group A/S skulle betale til Anne Black ApS, fra de af Sø- og Handelsretten idømte 1,5 mio. kr. til 300.000 kr. Landsretten lagde navnlig vægt på omsætningen og udbyttet ved salget af de krænkende produkter og på, at der var betydelig usikkerhed vedrørende størrelsen af det tab, som Anne Black ApS havde lidt, herunder omfanget af den stedfundne markedsforstyrrelse. Det betød, at et samlet vederlag og erstatning ikke kunne fastsættes til et højere beløb end 300.000 kr.

Dommen kan læses her

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-48928/2019 med deltagelse af to sagkyndige dommere.