Gå til sidens indhold

Østre Landsret

14 sep 2020

Østre Landsret

Dom i den såkaldte ”drone”-sag

Fængselsstraffe på 8 år, 4 år og 6 måneder samt 3 år.

Et nævningeting i Østre Landsret har i dag afsagt dom i den såkaldte ”drone”-sag. Der er tale om en ankebehandling af Københavns Byrets dom af 6. december 2019.  

Under sagen er tre personer tiltalt for at have indkøbt og leveret dronedele mv. til terrororganisationen Islamisk Stat. Tiltalen i sagen er rejst som en tiltale for medvirken til forsøg på terrorisme efter straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 23, jf. § 21, samt for to af de tiltaltes vedkommende desuden for medvirken til terrorisme i tilknytning til et konkret angreb på en base i Syrien. I anden række, dvs. subsidiært, er de alle tre tiltalt for fremme af virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat efter straffelovens § 114 e.

Ved byrettens dom blev de tre tiltalte alle frifundet for medvirken til forsøg på terrorisme, og de to tiltalte, der var tiltalt for medvirken til terrorisme i tilknytning til et konkret angreb på en base i Syrien, blev frifundet for dette forhold, men dømt for fremme af terrorvirksomhed. De tre tiltalte blev vedrørende en række nærmere angivne køb af dronedele mv. også dømt for den rejste subsidiære tiltale for fremme af virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat.  

Anklagemyndigheden har anket dommen til landsretten med påstand navnlig om, at de tiltalte skal dømmes efter anklageskriftet, dvs. for medvirken til forsøg på terrorisme og for to af de tiltaltes vedkommende for medvirken til terrorisme i tilknytning til et konkret angreb på en base i Syrien.

Landsretten har i sin skyldkendelse i dag tiltrådt, at to af de tiltalte, således som det også var tilfældet i byretten, alene er skyldige i fremme af virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat ved indkøb og levering af dronedele mv. til organisationen. Disse to tiltalte blev ligesom i byretten heller ikke fundet skyldige i medvirken til terrorisme i anledning af de indkøb, som de foretog forud for et konkret angreb på en base i Syrien.

I forhold til den tredje tiltalte fandt landsretten i modsætning til byretten, at den pågældende i hvert fald havde indset det som overvejende sandsynligt, at 6 termiske kameraer, som han indkøbte i juli 2017, ville blive anvendt på droner i forbindelse med angreb eller forberedelse af angreb, der havde til formål at dræbe eller udøve grov vold. Han er derfor vedrørende indkøb og levering af disse 6 kameraer til Islamisk Stat blevet fundet skyldig i medvirken til forsøg på terror. Samme tiltale var i forhold til denne tredje tiltalte også rejst i forhold til forsøg på indkøb af 34 andre termiske kameraer, men han blev frifundet for forsøg på køb af disse kameraer. På disse to punkter er landsretten derfor nået frem til et andet resultat end byretten.

For så vidt angår nogle andre indkøb, som der var rejst tiltale for, blev denne tredje tiltalte fundet skyldig i fremme af virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat i samme omfang som fastslået af byretten.

I byretten blev de tiltalte idømt fængselsstraffe på henholdsvis 2 år og 6 måneder, 3 år og 6 måneder og 4 år.

Landsrettens dom skærper straffene for alle tre tiltalte, således at de idømmes fængsel i henholdsvis 3 år, 4 år og 6 måneder og 8 år.

Den tiltalte, der blev idømt fængsel i 8 år, er tyrkisk statsborger og blev ligesom ved byrettens dom udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. 

Landsrettens dom er enstemmig for så vidt angår skyldsspørgsmålet og spørgsmålet om udvisning.  

Sagen er i Østre Landsret behandlet under j.nr. S-3693-19.