Gå til sidens indhold

Østre Landsret

13 okt 2021

Østre Landsret

Dom i ankesag om hæleri af særlig grov beskaffenhed

Landsretten har den 13. oktober 2021 afsagt dom i en ankesag om hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Landsretten har i overensstemmelse med byrettens bevisresultat fundet den ene tiltalte skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed ved i en periode på ca. 10 år at have modtaget penge og aktiver for i alt ca. 10,7 mio. kr. fra sin moders bedrageri, samt skyldig i besiddelse af børnepornografisk materiale. Landsretten har forhøjet straffen til fængsel i 3 år. Denne tiltalte var i byretten idømt fængsel i 2 år og 6 måneder.

Landsretten har i overensstemmelse med byrettens bevisresultat fundet den anden tiltalte skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed ved i en periode på ca. 10 år at have modtaget penge og aktiver for i alt ca. 3,5 mio. kr. fra sin moders bedrageri. Landsretten har forhøjet straffen til fængsel i 2 år. Denne tiltalte var i byretten idømt fængsel i 1 år og 6 måneder.

Landsretten har i overensstemmelse med byrettens bevisresultat fundet den tredje tiltalte skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed ved i en periode på ca. 10 år at have modtaget penge og aktiver for i alt ca. 37,2 mio. kr. fra sin moders bedrageri. Landsretten har forhøjet straffen til fængsel i 4 år. Denne tiltalte var i byretten idømt fængsel i 3 år og 6 måneder.

Sagen er behandlet af landsrettens 18. afdeling under sagsnummer S-1933-20.