Gå til sidens indhold

Østre Landsret

20 okt 2021

Østre Landsret

Dom i transfer pricing-sager

To selskaber i tidligere ØK-koncern frifundet for samlet skattemæssig forhø-jelse på knap 270 millioner kr.

Østre Landsret har den 20. oktober 2021 afsagt dom i 1. instans i to såkaldte transfer pricing-sager vedrørende to selskaber, EAC Invest A/S og Plumlatam Holding ApS, i den tidligere ØK-koncern.

Koncernens danske moderselskab, EAC Invest A/S, havde i 2019 fået medhold ved Landsskatteretten i, at der i perioden 2008-2011 på grund af bl.a. helt ekstraordinære forhold med valutarestriktioner i Venezuela ikke skulle ske beskatning hos moderselskabet af renter af en fordring på ubetalte royalties, der var tilknyttet varemærker omfattet af licensaftaler mellem moderselskabet og dets daværende venezuelanske datterselskab, Plumrose Latinoamericana C.A. Landsskatteretten havde endvidere fundet, at hverken dispositioner i forbindelse med det venezuelanske datterselskabs betaling af ekstraordinært udbytte til det danske moderselskab i 2012 eller en omstrukturering af koncernen i 2013 kunne udløse beskatning.

Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens afgørelser for Københavns Byret, der henviste sagerne til behandling ved Østre Landsret på grund af sagernes karakter.                                    

Landsretten har med ændrede begrundelser opretholdt afgørelserne og frifundet de to selskaber for skattemyndighedernes påstande.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 2. afdeling under sagsnumrene BS-12642/2020 og BS-25280/2020.