Gå til sidens indhold

Østre Landsret

25 mar 2021

Østre Landsret

Frifindelse i sag vedrørende en såkaldt ”genopdragelsesrejse”

Straffelovens § 215 a, der trådte i kraft den 1. januar 2019, gør det strafbart at sende sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare, eller at lade sit barn tage del i et sådant udlandsophold.

Bestemmelsen er bl.a. rettet mod såkaldte ”genopdragelsesrejser”.

Sagen angik et somalisk forældrepar, hvor faderen i sommeren 2018 var rejst med to børn, en pige på 15 år og en dreng på 16 år, til Somalia. Faderen var i december 2018 vendt tilbage til Danmark uden børnene. Børnene kom – med Udenrigsministeriets mellemkomst – tilbage til Danmark i april måned 2019. En del af børnenes ophold i Somalia havde således fundet sted efter ikrafttrædelsen af straffelovens § 215 a.

Efter en samlet vurdering af oplysningerne om forholdene i Somalia og børnenes vilkår under opholdet i perioden efter den 1. januar 2019 fandt landsretten, at anklagemyndigheden ikke havde ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at opholdet i Somalia havde bragt børnenes sundhed eller udvikling i alvorlig fare, således som det er et krav efter bestemmelsen i straffelovens § 215 a.

Landsretten frifandt derfor forældrene for overtrædelse af straffelovens § 215 a. Byretten havde dømt forældrene, og landsretten ændrede derfor på dette punkt byrettens dom.

Faderen blev derimod - ligesom i byretten - dømt for vold begået i Danmark over for datteren fra februar 2016 til juli 2018. Faderen blev herefter straffet med fængsel i 6 måneder, mens moderen, der alene blev dømt i mindre omfang, blev straffet med fængsel i 30 dage, der blev gjort betinget. Faderen, der havde opholdt sig i Danmark i omkring 25 år, blev endvidere tildelt en advarsel om udvisning.

Landsrettens begrundelse og resultat kan i anonymiseret form læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 12. afdeling under sagsnummer S-133-21.