Gå til sidens indhold

Østre Landsret

26 maj 2021

Østre Landsret

Dom om anvendelse af straffelovens § 81 d

Dom om, hvorvidt straffelovens § 81 d kan finde anvendelse på forhold begået i forbindelse med demonstrationer i relation til COVID-19

Landsretten har den 19. maj 2021 afsagt første dom herom. I den kommende tid behandles en række yderligere sager om samme problemstilling.

Læs dommen her

Sagen har været behandlet af landsrettens 25. afdeling, sag S-898-21.