Gå til sidens indhold

Østre Landsret

07 sep 2021

Østre Landsret

Krænkelse af K H Würtz’ ophavsret til keramik

Østre Landsret har den 27. maj 2021 afsagt dom vedrørende F&H A/S og Christian Bitz’ anke af en deldom fra Sø- og Handelsretten om, at en del af det af dem markedsførte Bitz-stel krænker K. H. Würtz’ ophavsret til keramik og hans rettigheder efter markedsføringsloven.

Landsretten nåede til samme resultat som Sø- og Handelsretten.

Da der er tale om anke af en deldom, fortsætter sagen for Sø- og Handelsretten med de udestående spørgsmål om erstatning og vederlag.

Landsrettens dom kan læses her

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her 

Sagen har med deltagelse af sagkyndige dommere været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-15944/2020.