Gå til sidens indhold

Østre Landsret

28 jun 2021

Østre Landsret

Om ”god advokatskik” og salær for en uvildig advokatundersøgelse

Østre Landsret har den 23. juni 2021 afsagt dom i sager mellem på den ene side Bech-Bruun Advokatpartnerselskab og fire advokater hos dette advokatfirma og på den anden side Advokatnævnet og Skatteministeriet vedr. prøvelse af Advokatnævnets afgørelse om bl.a. tilsidesættelse af god advokatskik.

Landsretten nåede til samme resultat som flertallet i Advokatnævnet og stadfæstede, at de fire advokater var pålagt en bøde på 10.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at have påtaget sig hvervet med at udarbejde en advokatundersøgelse for Skatteministeriet. Landsretten fastslog også, at der ikke kunne kræves salær hos Skatteministeriet for udarbejdelsen af advokatundersøgelsen.

 

Sagerne har været behandlet af landsrettens 24. afdeling under sagsnumrene BS-57859/2019 og BS-10276/2020.