Gå til sidens indhold

Østre Landsret

20 aug 2021

Østre Landsret

Dom i sag om voldtægt af 15-årig pige

Landsretten har den 20. august 2021 afsagt dom i en sag om voldtægt af en 15-årig pige begået i et skur på en skoles område en nat i maj 2020. Fire personer, der på gerningstidspunktet var henholdsvis 17, 18, 18 og 19 år, var tiltalt under sagen.

Der er tale om en ankebehandling af Retten i Næstveds dom af 25. september 2020. 

Ved byrettens dom blev alle fire tiltalte dømt. Tre af de tiltalte blev dømt for at have voldtaget pigen, og en af disse tiltalte blev tillige dømt for udbredelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse. Den fjerde tiltalte, der ikke havde haft samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med hende, blev dømt for strafbar medvirken til voldtægten, og han blev dømt for besiddelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse ved at have optaget en videosekvens af dele af voldtægten. I byretten blev en af de tiltalte idømt fængsel i 4 år, og de tre andre blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder. En af de tiltalte, der er fra Syrien, blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

De tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Landsretten har tiltrådt, at tre af de tiltalte er skyldige i voldtægt og har frifundet en af disse tiltalte for udbredelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse. Landsretten har endvidere tiltrådt, at den fjerde af de tiltalte er skyldig i strafbar medvirken til voldtægt, besiddelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse.

Landsretten har idømt de tiltalte, der voldtog pigen henholdsvis 3 ½ år, 3 år og 3 års fængsel. En af disse tiltalte er ligesom ved byrettens dom blevet udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Landsretten har idømt den tiltalte, der medvirkede til voldtægten og i øvrigt er skyldig i besiddelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse, 2 års fængsel.

Landsrettens dom er enstemmig.

Sagen er i Østre Landsret behandlet af 17. afdeling under sagsnr. S-2718-20.