Gå til sidens indhold

Østre Landsret

22 sep 2021

Østre Landsret

DK Company A/S har ret til at få CREAM registreret som varemærke

Østre Landsret har den 22. september 2021 afsagt dom i en ankesag, hvor DK Company A/S har indbragt Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afslag på at registrere kendetegnet CREAM som varemærke for domstolene.

Afslaget var begrundet med, at CREAM savnede særpræg i de ansøgte klasser, klasse 25 (beklædningsgenstande) og i klasse 18 (muleposer, net mv.). 

Landsretten tog DK Company A/S’ påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at selskabets varemærkeansøgning vedrørende CREAM skal føres til endelig registrering, til følge. Landsretten fandt således, at CREAM opfyldte de krav til særpræg, der efter EU-retlig praksis stilles for at kunne få et kendetegn registreret som varemærke.

Landsretten ændrede dermed Sø- og Handelsrettens afgørelse. Sø- og Handelsretten havde således opretholdt ankenævnets afgørelse om at nægte CREAM registreret som varemærke.

Landsrettens dom kan læses her

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her 

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-40759/2020.