Gå til sidens indhold

Østre Landsret

13 jan 2022

Østre Landsret

Kendelse om såkaldt ”forbudsretlig passivitet”

Midlertidige forbud og påbud nægtet som følge af såkaldt ”forbudsretlig passivitet”.

Østre Landsret har den 22. december 2021 afsagt kendelse i en sag, hvori patenthaveren, Illumina Cambridge Limited og Illumina Inc., havde kæret Sø- og Handelsrettens kendelse af 12. april 2021 om at nægte at nedlægge midlertidige forbud og påbud baseret på en påstået krænkelse af patentet DK/EP 3 002 289 T3 overfor BGI Europe A/S og MGI Tech Hong Kong Co., Limited. Sø- og Handelsretten fandt, at der som følge af den tid, der var forløbet fra Illumina Cambridge Limited og Illumina Inc.’s anlæg af en patentkrænkelsessag (hovedsag) mod en af de påståede krænkere, BGI Europe A/S, til indgivelsen af anmodningen om forbud og påbud, forelå såkaldt ”forbudsretlig passivitet” eller ”periculum in mora”. Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse.

Landsrettens kendelse, i en version, hvori fortrolige oplysninger er fjernet.
Kendelsen kan læses her.

Sø- og Handelsrettens kendelse i en version uden fortrolige oplysninger kan læses her.
Klik her for at læse kendelsen.  

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-16491/2021-OLR.