Gå til sidens indhold

Østre Landsret

12 okt 2022

Østre Landsret

Ikke retlig interesse i for- og påbudssag på grundlag af patentansøgning

Dom afsagt: 6. oktober 2022

Østre Landsret har ved kendelse af 6. oktober 2022 stadfæstet en afgørelse fra Sø- og Handelsretten om afvisning af to forbuds- og påbudssager

Sagen er anlagt af Novartis Pharma AG, Novartis AG og Novartis Healthcare A/S  (”Novartis”) mod Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB og Glenmark Arzneimittel GmbH (”Glenmark”) henholdsvis Viatris ApS (”Viatris”), der var støttet på en patentansøgning, og om afvisning af en påstand i en forbuds- og påbudssag anlagt af Novartis mod Zentiva A/S, der var støttet på samme patentansøgning. Landsretten tiltrådte herved, at Novartis, hvis ansøgte patent fortsat ikke var udstedt, herunder med virkning i Danmark, ikke havde fornøden aktuel retlig interesse. Landsretten tog også stilling til påstande fra Novartis om nedsættelse af de sagsomkostninger, Sø- og  Handelsretten havde tilkendt Glenmark og Viatris.

Landsrettens kendelse kan snart læses her

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-23156/2022, BS-23157/2022 og BS-23158/2022.