Gå til sidens indhold

Østre Landsret

04 nov 2022

Østre Landsret

Dom i sag om tricktyveri mv.

Dom afsagt: 4. november 2022

Dom i sag om tricktyveri mv. med baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien

Tre tiltalte, en kvinde og to mænd, er af landsretten den 4. november 2022 idømt fængsel i henholdsvis 5 år, 5 år og 6 måneder samt 2 år og 9 måneder for bl.a. flere tilfælde af indbrudstyveri og forsøg herpå af særlig grov beskaffenhed med baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark. Den kvindelige tiltalte blev desuden dømt for røveri med baggrund eller i sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark. De tiltalte var alle tidligere straffet flere gange for berigelseskriminalitet.

De tre tiltalte, der er i familie, begik i perioden april - maj 2020 flere tilfælde af indbrudstyveri og forsøg herpå, hvor de under påskud af at komme fra enten hospital, hjemmepleje eller kommunen og skulle spritte af på grund af risikoen for covid-19, uberettiget skaffede sig adgang til ældre menneskers private hjem for at stjæle kontanter og smykker. De tiltalte kunne knyttes til de forskellige indbrudstyverier på baggrund af de forurettedes forklaringer, den anvendte fremgangsmåde samt tekniske oplysninger om to biler og registreringer af de tiltaltes telefoner.

En af de tiltalte, der er kroatisk statsborger, men født og opvokset i Danmark, blev udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Sagen blev behandlet i landsrettens 25. afdeling under medvirken af nævninger. Dommen er i det væsentligste en stadfæstelse af byrettens dom.

Sagen har været behandlet af landsrettens 25. afdeling under sagsnummer S-2813-21.