Gå til sidens indhold

Østre Landsret

17 feb 2022

Østre Landsret

Mundtligt forhandlet kæremål om varetægtsfængsling

En person, der har været varetægtsfængslet siden den 9. december 2021 som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, har kæret en kendelse afsagt af Københavns Byret den 4. februar 2022 om fortsat varetægtsfængsling i medfør af rpl. § 762, stk. 1, nr. 2 og 3, til den 3. marts 2022.

Den pågældende har nedlagt påstand om løsladelse. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Kæresagen er blevet forhandlet mundtligt i landsretten under retsmøder den 15. februar 2022 fra kl. 9.30 til kl. 19.00 og den 16. februar 2022 fra kl. 9.00 til kl. 19.30. Retsmøderne har været holdt for lukkede døre.

Landsretten har i en kendelse afsagt i dag kl. 15.00 truffet bestemmelse om, at den pågældende skal løslades.

Landsretten har fundet, at der er begrundet mistanke om, at den pågældende har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1. Landsretten har ikke fundet, at de øvrige betingelser for varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2 og 3, er opfyldt.

Sagen er behandlet i landsretten under sagsnr. S-331-22