Gå til sidens indhold

Østre Landsret

11 apr 2022

Østre Landsret

Dom i sag om administrativ fratagelse af dansk indfødsret

Dom afsagt: 11. april 2022

Østre Landsret har den 11. april 2022 afsagt dom i den første sag om administrativ fratagelse af dansk indfødsret.

Udlændinge- og Integrationsministeriet traf den 26. november 2019 afgørelse om fratagelse af dansk indfødsret over for en kvinde med dobbelt statsborgerskab, der befinder sig i Roj-lejren i Syrien med sine to børn.

Udlændinge- og Integrationsministeriet blev frifundet for kvindens påstand om, at afgørelsen er ugyldig.

Landsrettens begrundelse og resultat kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 6. afdeling under sagsnummer BS-14103/2020-OLR.