Gå til sidens indhold

Østre Landsret

20 maj 2022

Østre Landsret

”Plant Box” - Dom om ophavsret

Krænkelse af ferm Living ApS’ ophavsret, designret og rettigheder efter markedsføringsloven til ”Plant Box”

Østre Landsret har den 22. april 2022 afsagt dom vedrørende ferm Living ApS’ anke af en dom fra Sø- og Handelsretten om frifindelse af Coop Danmark A/S, Fakta A/S og Wolly & Co. A/S for krænkelse af ferm Living ApS’ ophavsret, designret og rettigheder efter markedsføringsloven til ferm Living ApS’ plantekasse, ”Plant Box”.  

I modsætning til Sø- og Handelsretten fandt landsretten, at ”Wollys Plantekasse”, som var produceret af Wolly & Co. A/S og herefter markedsført af Coop Danmark A/S og Fakta A/S, var en nærgående efterligning af ”Plant Box” og krænkede ferm Living ApS’ ophavsret, designret og rettigheder efter markedsførings-loven.

ferm Living ApS’ påstande om forbud, tilbagekaldelse, tilintetgørelse og offentliggørelse af dele af landsrettens dom blev herefter i al væsentlighed taget til følge, og Coop Danmark A/S, Fakta A/S og Wolly & Co. A/S blev pålagt at betale erstatning mv. på samlet 1 mio. kr.

Landsrettens dom kan læses her.

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-41967/2020.