Gå til sidens indhold

Østre Landsret

23 maj 2022

Østre Landsret

Voldgiftskendelse ikke ugyldig

Østre Landsret har den 23. maj 2022 stadfæstet en dom fra Sø- og Handelsretten.

Sagen er anlagt af Claus Østergaard Nielsen og Haarslev Invest ApS mod  Haarslev Holding S.à.r.l. om ikke at anse en voldgiftskendelse, som bl.a. tog stilling til lovligheden – og dermed gyldigheden – efter konkurrencereglerne af mellem parterne aftalte konkurrenceklausuler, for ugyldig efter voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, litra a, om tvistens art og heller ikke efter § 37, stk. 2, nr. 2, litra b, om åbenbar uforenelighed med landets retsorden (ordre public).

Landsrettens dom kan læses her. 

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-25048/2021.