Gå til sidens indhold

Østre Landsret

26 jul 2022

Østre Landsret

Hjemvisning af afslag på varemærkeregistrering

Hjemvisning af afslag på varemærkeregistrering af tredimensionalt KiMs Snack Chips-mærke.

Østre Landsret har den 11. juli 2022 afsagt dom i en sag anlagt af Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S’ (”Orkla”) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (”Ankenævnet”) vedrørende Ankenævnets afslag på varemærkeregistrering af Orklas tredimensionale mærke, der viser Orklas chips-produkt, KiMs Snack Chips.

Ankenævnets afslag på registrering var begrundet med, at det eneste væsentlige kendetegn ved mærket efter nævnets opfattelse var de riller, der er herpå, og at disse riller har en teknisk funktion og følger af varens egen karakter, hvorfor mærket var udelukket fra registrering efter dagældende varemærkelov § 2, stk. 2. Sagen for Ankenævnet var rejst af Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG og Estrella ApS (samlet ”Intersnack”), som også har hovedinterveneret i den nu af landsretten afgjorte sag.

Landsretten tog Orklas påstand om hjemvisning af Ankenævnets afgørelse til følge. Landsretten fandt således, at mærkets væsentlige kendetegn ikke kun var rillerne, men også mærkets firkantede form. Hjemvisningen er sket med henblik på, at Ankenævnet prøver indsigelser fra Intersnack, som hverken Ankenævnet eller Patent- og Varemærkestyrelsen havde taget stilling til i den administrative sag, der var til prøvelse i landsretten.

Sø- og Handelsretten havde frifundet Ankenævnet.

Landsrettens dom kan læses her.

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-19068/2021.