Gå til sidens indhold

Østre Landsret

08 sep 2022

Østre Landsret

Ikke midlertidigt forbud mv. mod MUMS-produkter

Dom afsagt: 8. september 2022

Ikke midlertidigt forbud mv. mod MUMS-produkter

Østre Landsret har den 8. september 2022 stadfæstet en kendelse afsagt af Sø- og Handelsretten om ikke at udstede midlertidigt forbud mv. som begæret af Fazer Denmark ApS og Oy Karl Fazer Ab (”Fazer”) over for Spangsberg Chokolade ApS (”Spangsberg”) vedrørende Spangsbergs markedsføring mv. af chokoladeovertrukne karameller og slikkepinde under mærket MUMS!. Landsretten fandt det ikke sandsynliggjort, at Spangsberg havde krænket en varemærkeret, som Fazer eventuelt måtte have opnået ved brug, til selve formen på den uemballerede slikkepind, som var markedsført under mærket Dumle, og rettigheder hertil efter markedsføringsloven. Landsretten lagde vægt på, at Fazer havde udsendt en pressemeddelelse om at ville ophøre med at sælge Dumle-slikkepinden og herefter var ophørt hermed i en periode, hvor Spangsberg havde bragt sin MUMS!-slikkepind på markedet. Landsretten tiltrådte, at det ikke var sandsynliggjort, at markedsføringen af Spangsbergs MUMS!-produkter i den nuværende emballage var i strid med markedsføringsloven.

Landsrettens kendelse kan læses her 

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-14823/2022.