Gå til sidens indhold

Østre Landsret

08 dec 2023

Østre Landsret

Dom i sag i ”beneficial owner”-sagskomplekset

Dom afsagt: 8. december 2023

Østre Landsret har den 8. december 2023 afsagt dom i en sag i ”beneficial owner”-sagskomplekset.

Østre Landsret har den 8. december 2023 afsagt dom i en sag i ”beneficial owner”-sagskomplekset.

Dommen tager stilling til, om der skal betales kildeskat i Danmark af renter betalt af et dansk datterselskab til et svensk selskab og af dette via et svensk holdingselskab til et moderselskab på Cayman Islands. Dom­men fastslår, at de to svenske selskaber er såkaldte ”gennemstrømningsselskaber”, der ikke var reelle modtagere af renterne, og at det ikke var godtgjort, at renterne var videreført på en måde, som kunne føre til skattefrihed. Den retmæssige ejer af renterne kunne således ikke anses for at være selskabet på Cayman Islands amerikanske moderselskab, som i det første af de skatteår, som sagen angik, fra selskabet på Cay­man Islands havde modtaget et ekstraordinært udbytte, der blandt andet omfattede et beløb svarende til rentebetalingerne fra det danske selskab i det pågældende år.

Østre Landsret har behandlet sagen som 1. instans. Sagen er en af de sager i ”beneficial owner”-sagskom­plekset, der har været præjudicielt forelagt for EU-Domstolen, og sagen har herefter været udsat på dom i andre af de sager, som blev forelagt for EU-Domstolen.

Landsrettens præmisser kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 13. afdeling under sagsnummer B-2422-11.