Gå til sidens indhold

Østre Landsret

15 mar 2023

Østre Landsret

Dom om forvaring for bl.a. talrige seksualforbrydelser

Landsretten stadfæster dom om forvaring for bl.a. talrige voldtægter begået mod mindreårige drenge og unge mænd samt et groft voldsforhold og frihedsberøvelse i forlængelse heraf

Østre Landsret har den 15. marts 2023 stadfæstet en dom afsagt af Retten i Glostrup den 8. juni 2022. Ved dommen blev en tiltalt idømt forvaring for bl.a. et meget stort antal seksualforbrydelser, vold, frihedsberøvelse, ulovlig tvang og afpresning begået mod i alt 16 forurettede. Den samlede gerningsperiode strakte sig over omkring syv år. Gerningsperioden sluttede i begyndelsen af 2021, hvor de første af de forurettede indgav anmeldelse mod tiltalte, der herefter blev varetægtsfængslet.

Tiltalte havde anket byrettens dom med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Sagen angik 51 forhold, og landsretten har i al væsentlighed stadfæstet byrettens bevisresultat i de enkelte forhold.

Landsretten tiltrådte, at tiltalte idømmes forvaring.

Desuden tiltrådte landsretten, at tiltalte idømmes opholdsforbud i to bestemte kommuner, boligforbud og besøgsforbud indtil videre.

Ved dommen tilkendte landsretten de forurettede godtgørelse for tort.

Landsrettens dom er enstemmig.

Sagen er i Østre Landsret behandlet af 19. afdeling under sagsnr. S-1926-22.