Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 mar 2023

Østre Landsret

Ikke forbud og påbud vedrørende Schou Company A/S’ Dangrill-lanterne

Østre Landsret har den 2. marts 2023 stadfæstet en kendelse afsagt af Sø- og Handelsretten, hvorved Schou Company A/S (”Schou Company”) blev frifundet

Østre Landsret har den 2. marts 2023 stadfæstet en kendelse afsagt af Sø- og Handelsretten, hvorved Schou Company A/S (”Schou Company”) blev frifundet for Gimeg Nederland B.V.’s (”Gimeg”) påstand om forbud mod markedsføring af Schou Companys Dangrill-lanterne og påbud om tilbagekaldelse.

Østre Landsret var enig med Sø- og Handelsretten i, at Gimegs ”Cosiscoop Original” lanterne var beskyttet efter markedsføringslovens § 3, stk. 1, mod nærgående efterligninger, men ikke var ophavsretligt beskyttet, og i at Schou Companys Dangrill-lanterne ikke var en sådan slavisk eller nærgående efterligning af Gimegs lanterne, at det var sandsynliggjort, at Schou Companys markedsføring af selskabets lanterne stred mod god markedsføringsskik.

Landsrettens kendelse kan læses her.

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-49007/2022.