Gå til sidens indhold

Østre Landsret

31 maj 2023

Østre Landsret

Overtrædelse af tavshedspligt og ulovlige opslag i politiets system

Landsretten frifinder tidligere leder i politiet for overtrædelse af sin tavshedspligt og for ulovlige opslag i politiets sagsbehandlingssystem

Den tidligere leder var tiltalt for i forbindelse med udgivelsen af en bog at have brudt sin tavshedspligt ved uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger fra afsluttede straffesager om enkeltpersoners private forhold. Han var også tiltalt for stillingsmisbrug ved at have foretaget opslag i politiets sagsbehand­lingssystem uden arbejdsmæssig begrundelse.  

I byretten blev han dømt for i ét tilfælde at have brudt sin tavshedspligt og frifundet for otte yderligere forhold. Han blev endvidere dømt for stillingsmisbrug ved at have foretaget opslag i sagsbehandlings­systemet.

Anklagemyndigheden havde anket byrettens dom med henblik på domfældelse i overensstemmelse med tiltalen.

Landsretten frifandt i det hele tiltalte.

Sagen har været behandlet i Østre Landsrets 6. afdeling under j.nr. S-2843-21.