Gå til sidens indhold

Østre Landsret

28 jun 2023

Østre Landsret

Brug af ”LEGALTECH DENMARK” ikke i strid med varemærkeloven m.fl.

Østre Landsret har den 28. juni 2023 afsagt dom i en ankesag om, hvorvidt Legal IT ApS’ brug af betegnelsen/kendetegnet ”LEGALTECH DENMARK” strider mod Legaltech ApS’ varemærkeret eller rettigheder efter markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten havde frifundetLegal IT ApS for Legaltech ApS’ principale påstand om, at Legal IT ApS skulle ophøre med at benytte ”LEGALTECH DENMARK” som forretningskendetegn på selskabets hjemmeside og i anden markedsføringsmæssig sammenhæng. Landsretten stadfæstede denne del af afgørelsen og frifandt også Legal IT ApS for nogle af Legaltech ApS for landsretten nedlagte subsidiære påstande. Landsretten tiltrådte i den forbindelse, at begrebet legaltech har et bredt anvendelsesområde og i hvert fald omfatter teknologier og digitale løsninger, der anvendes inden for den juridiske branche. Landsretten fandt derfor, at den varemærkeretlige beskyttelse, som Legaltech ApS kan påberåbe sig med henvisning til selskabets registrering af varemærket ”LEGALTECH”, må afgrænses snævert.

For Sø- og Handelsretten angik sagen også om Legal IT ApS’ daværende selskabsnavn, LegalTech Denmark ApS, og forskellige binavne krænkede Legaltech ApS’ rettigheder efter selskabsloven til sit selskabsnavn. Sø- og Handelsretten fastslog, at der var tale om en krænkelse. Ankesagen angik ikke dette spørgsmål, da Legal IT ApS ikke havde anket denne del af dommen.

Landsrettens dom kan læses her.

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-34153/2022.