Gå til sidens indhold

Østre Landsret

07 sep 2023

Østre Landsret

Ikke forbud mod mærkningsordningen ”AllergyCertified”

Dom afsagt: 7. september 2023

Østre Landsret har den 7. september 2023 afsagt dom i en ankesag om, hvorvidt AllergyCertified ApS, der står bag den private mærkningsordning ”AllergyCertified”, og en person tilknyttet virksomheden har handlet i strid med markedsføringsloven, navnlig forbuddet mod vildledende markedsføring

Østre Landsret har den 7. september 2023 afsagt dom i en ankesag om, hvorvidt AllergyCertified ApS, der står bag den private mærkningsordning ”AllergyCertified”, og en person tilknyttet virksomheden har handlet i strid med markedsføringsloven, navnlig forbuddet mod vildledende markedsføring,

- ved udtalelser i DR-udsendelsen ”Kontant: Ren, naturlig og allergifremkaldende”, bragt den 31. marts    2021, om allergi og brug af parfumestoffer i bl.a. hudplejeprodukter, og

- ved at bruge navnet ”AllergyCertified” kommercielt.

Tromborg ApS havde rejst krav om erstatning på 2.000.000 kr. og nedlæggelse af forbud mod kommerciel brug af navnet  ”AllergyCertified”.

Landsretten har stadfæstet Sø-og Handelsrettens dom om frifindelse af AllergyCertified ApS og personen tilknyttet virksomheden.

Landsrettens dom kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS 34936/2022-OLR.