Gå til sidens indhold

Østre Landsret

08 sep 2023

Østre Landsret

Ingen krænkelse af Gyldendals ret ved digital udgivelse af oversættelser

Dom afsagt: 8. september 2023

Østre Landsret har den 8. september 2023 afsagt dom i en sag mellem Gyldendal A/S (”Gyldendal”) og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S (”L&R”).

Østre Landsret har den 8. september 2023 afsagt dom i en sag mellem Gyldendal A/S (”Gyldendal”) og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S (”L&R”) om, hvorvidt Gyldendal i medfør af oversættelsesaftaler indgået med oversættere af en række litterære udenlandske værker på dansk har opnået ret til digital udnyttelse af de pågældende oversættelser, og hvorvidt L&R har krænket denne ret.

Oversættelsesaftalerne er indgået på de standardvilkår, som fremgår af en brancheaftale fra 1980 mellem Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening (i dag Danske Forlag).

L&R har  genudgivet de pågældende værker digitalt (som e-bog og lydbog) på grundlag af aftaler med oversætterne og med de udenlandske forfattere. E-bogs- og lydbogsudgivelserne er sket som en del af det af L&R i 2015 lancerede digitale bogmarked Saga. 

Spørgsmålet i sagen var i første række, om brancheaftalen fra 1980 skulle forstås sådan, at den gav forlaget en tidsubegrænset ret til digital udnyttelse af oversættelserne. Hvis det var tilfældet, var der spørgsmål om blandt andet tilbagefald af denne ret til oversætterne, vederlag og krav om tilbagetrækning.

Landsretten fandt, at Gyldendal under de foreliggende omstændigheder ikke kunne modsætte sig, at oversætterne indgik aftale med andre forlag om digital udnyttelse af oversættelserne, eller kræve betaling for sådan udgivelse. L&R blev derfor frifundet for Gyldendals påstand om betaling af vederlag og tilbagetrækning af de digitale udgivelser. Tre af Gyldendal nedlagte anerkendelsespåstande blev afvist.

Landsretten har behandlet sagen i første instans, da sagen er anset for principiel.

Landsrettens dom kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS 38543/21-OLR.