Gå til sidens indhold

Østre Landsret

29 jan 2024

Østre Landsret

Ej pligt til bistand til evakuering af et dansk barn i Roj-lejren i Syrien

Dom afsagt: 29. januar 2024

Landsretten har frifundet Udenrigsministeriet for en påstand om, at ministeriet skulle bistå et dansk barn med at blive evakueret til Danmark fra Roj-lejren i Syrien sammen med sin mor, der ikke er dansk statsborger

Ved dommen har landsretten stadfæstet Københavns Byrets dom af 22. december 2022.

Udenrigsministeriet har siden maj 2021 tilbudt, at de danske børn i lejrene i Syrien kunne blive evakueret sammen med deres mødre, hvis mødrene var danske statsborgere, og uden mødrene, hvis mødrene ikke var danske statsborgere.  

Sagen angik oprindeligt spørgsmålet om samlet evakuering af tre angiveligt danske børn og deres mødre, der ikke var danske statsborgere. I sommeren 2023 blev to af de tre danske børn, der havde anlagt sag mod Udenrigsministeriet, evakueret til Danmark sammen med deres mor, der ikke er dansk statsborger.

For landsretten har sagen herefter navnlig angået, om de danske myndigheder havde pligt til at yde evakueringsbistand til det tredje barn, der fortsat opholder sig i Roj-lejren sammen med sin mor, der ikke er dansk statsborger.

Landsretten har ved dommen fastslået, at Udenrigsministeriet ikke har tilsidesat forvaltningsretlige regler eller Danmarks internationale, herunder EU-retlige, forpligtelser ved ikke at tilbyde det tilbageværende barn med dansk statsborgerskab at blive evakueret sammen med sin mor fra Roj-lejren i Syrien. Moderen, der angiveligt er somalisk statsborger, blev ved en dom afsagt i foråret 2023 frakendt sin danske indfødsret. Dommen om fratagelse af dansk indfødsret er anket til Østre Landsret. Landsretten har endnu ikke truffet afgørelse i sagen om fratagelse af indfødsret.  

Begrundelsen i landsrettens dom kan læses her.

Ankesagen har været behandlet i Østre Landsrets 7. afdeling under j.nr. BS-1910/2023-OLR.