Gå til sidens indhold

Østre Landsret

12 jan 2024

Østre Landsret

Eksil-iranere idømt fængsel og udvisning

Dom afsagt: 12. januar 2024

De tre eksil-iranere, der den 9. januar 2024 blev kendt skyldige i at yde bistand til en fremmed efterretningstjeneste, fremme af terror efter ”den milde” terrorbestemmelse og billigelse af et terrorangreb i Iran i 2018, blev i dag idømt fængselsstraffe på 6, 7 og 8 års fængsel.

Der var ved strafudmålingen tale om stadfæstelse af byrettens dom.

En af de tiltalte havde dansk statsborgerskab, og anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om frakendelse af dette.

Byretten havde frifundet den tiltalte for frakendelsen af statsborgerskabet. I landsretten fik den tiltalte frakendt sit danske statsborgerskab.

Alle tre tiltalte blev udvist af Danmark for bestandigt.

Afgørelsen om udvisning af to af de tiltalte blev truffet ved enstemmighed. I øvrigt blev afgørelsen truffet ved flertalsafgørelse, da der ikke var enighed mellem de voterende.

Ankesagen har været behandlet i Østre Landsrets 8. afdeling under j.nr. S-705-22.