Gå til sidens indhold

Østre Landsret

22 feb 2024

Østre Landsret

Ankedom om krænkelse af varemærket ”GODT SMIL”

Østre Landsret har den 22. februar 2024 afsagt dom i en ankesag indbragt af Godt Smil Holding ApS (”Godt Smil”) mod Tandlægerne Nord-Smil.dk Aalborg I/S, Tandlægerne Nord-Smil.dk Randers I/S og Tandlægerne Nord-Smil.dk Aarhus ApS (”Nord-Smil”)

om Nord-Smils krænkelse af Godt Smils varemærke ”GODT SMIL” ved at bruge varemærket i annoncering på Google. Ankesagen angik navnlig, om varemærket var velkendt på krænkelsestidspunktet, om der var grundlag for at meddele forbud og påbud i videre omfang end sket ved den indankede dom og om forhøjelse af det ved dommen tilkendte vederlag for den skete krænkelse på 100.000 kr. til en erstatning og vederlag på 2.000.000 kr.

Landsretten fandt på baggrund af de for landsretten af Godt Smil fremlagte yderligere oplysninger, at varemærket var velkendt og havde været det siden den 1. januar 2021, hvorfor krænkelsen havde fundet sted fra dette tidspunkt. Landsretten forhøjede endvidere det tilkendte beløb i vederlag og erstatning til 250.000 kr. Landsretten fandt, bortset fra hvad der fulgte af den forlængede krænkelsesperiode, ikke grundlag for at meddele forbud og påbud i videre omfang end sket ved Sø- og Handelsrettens dom.

Landsrettens dom kan læses her

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS 24799/2023-OLR