Gå til sidens indhold

Østre Landsret

08 feb 2024

Østre Landsret

Ikke krænkelse af Wood Wood’s farvede cirkel ”patch”

Dom afsagt: 8. februar 2024

Østre Landsret har den 8. februar 2024 afsagt dom i en ankesag indbragt af Carrrington ApS (”Wood Wood”), som drejede sig om, hvorvidt Kronstadt ApS (”Kronstadt”) havde krænket det logo, Wood Wood anvender i sin Double A kollektion.

Logoet består af en farvet cirkel (”patch”) i varierende farver, der omkranser Wood Woods figurvaremærke.

Kronstadt havde fra 2019, dvs. efter at Wood Wood havde lanceret Double A kollektionen i efteråret 2017, i nogle af sine tøjkollektioner ligeledes anvendt et logo med en farvet cirkel, der omkransede en krone svarende til kronen i Kronstadt ApS’ registrerede figurvaremærke.

Landsretten fandt, at det ikke var bevist, at Wood Wood på det tidspunkt, hvor  Kronstadt begyndte at bruge sit logo, havde indarbejdet sit logo med den farvede cirkel på en sådan måde, at det nød beskyttelse af efter markedsføringsloven, og frifandt derfor Kronstadt.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Landsrettens dom kan læses her.

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-26271/2022-OLR.