Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 feb 2024

Østre Landsret

Strafbortfald i ”Vejstribesagen”

Dom afsagt: 2. februar 2024

Landsretten har den 2. februar 2024 fundet to selskaber og tre tilknyttede personer skyldige i overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 3, ved i 2014 at have indgået to kartelaftaler om koordinering af bud i forbindelse med to udbud fra Vejdirektoratet om kørebaneafmærkning, men har ladet straffen bortfalde.

Landsretten har fundet, at de tiltalte befandt sig i en undskyldelig vildfarelse om, at aftalerne ikke udgjorde en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Herefter og ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder har landsretten ladet straffen bortfalde. Landsretten har herved tillige lagt vægt på den lange sagsbehandlingstid.

Landsretten begrundelse kan læses her.

Ankesagen har været behandlet i Østre Landsrets 9. afdeling under j.nr. S-532-22.