Gå til sidens indhold

Østre Landsret

12 apr 2024

Østre Landsret

Fængselsstraf for talrige seksuelle overgreb mod familiemedlemmer

Dom afsagt: 12. april 2024

Østre Landsrets 4. afdeling har den 12. april 2024 afsagt dom i en sag om overtrædelse af blandt andet straffelovens § 210, stk. 1 og 3, § 216, stk. 2, til dels jf. § 225, § 222, § 232, § 218 og § 244, stk. 2, jf. stk. 1.

T, født 1975, blev dømt for rutinemæssigt og talrige gange at have forsøgt at opnå analt samleje med sine døtre B1 og B2 – og for B2’s vedkommende tillige flere forsøg på vaginalt samleje – samt andre seksuelle overgreb blandt andet berøringer, oralsex og blufærdighedskrænkelse. Overgrebene begyndte da B1 og B2 var 9 år henholdsvis 7 år og stod på i 8 år henholdsvis 10 år. T blev endvidere dømt for seksuelle krænkelser af et mentalt retarderet familiemedlem F (daværende ægtefælles søster), blandt andet berøringer, oralsex, kys, blufærdighedskrænkelse samt fuldbyrdet analt samleje. Disse overgreb stod på i cirka 8 år. Landsretten fandt, at overgrebene mod F måtte anses for en fortsat forbrydelse med den virkning, at ingen del af overtrædelserne var forældet. T blev endelig dømt for vold efter straffelovens § 244 og efter 1. juli 2018 § 244, stk. 2, jf. stk. 1, begået mod to af tiltaltes sønner fra de var 4 til 14 år. Straffen blev fastsat til fængsel i 8 år. Ved straffastsættelsen blev der navnlig lagt vægt på omfanget og karakteren af overgrebene, der var begået mod T’s egne børn, samt at T havde udnyttet, at F var mentalt retarderet. B1 og B2 fik tilkendt 200.000 kr. i tortgodtgørelse, og F fik tilkendt 75.000 kr.

Sagen er blevet behandlet i landsrettens 4. afdeling under sagsnummer S-3469-22.