Gå til sidens indhold

Østre Landsret

14 maj 2024

Østre Landsret

Fængsel i 16 år og udvisning for bl.a. forsøg på terrorisme

Landsretten stadfæster dom om bl.a. forsøg på terrorisme

Et nævningeting i Østre Landsret har den 14. maj 2024 i det væsentlige stadfæstet en dom afsagt af Retten i Holbæk den 20. december 2022. Ved dommen blev den tiltalte idømt fængsel i 16 år og udvist af Danmark med et indrejseforbud for bestandig for forsøg på terrorisme og for terrorfinansiering og terrorfremme. Tiltalte blev endvidere idømt et kontaktforbud.

 

Tiltalte havde anket byrettens dom med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, og frifindelse for påstanden om udvisning og påstanden om kontaktforbud.

 

Anklagemyndigheden havde i forhold til fængselsstraffen nedlagt påstand om fængsel på livstid.

 

Landsretten tiltrådte, at tiltalte var fundet skyldig i bl.a. forsøg på terrorisme ved til brug for en eller flere terrorhandlinger at have været i besiddelse af bl.a. 16 kg kemikalier med henblik på fremstilling af en eller flere bomber og tre skydevåben med tilhørende ammunition. Desuden fandt landsretten tiltalte skyldig i terrorfinansiering (til dels forsøg herpå) i videre omfang, end byretten havde fundet, ligesom landsretten tiltrådte, at tiltalte var fundet skyldig i terrorfremme.

 

Vedrørende sanktionen var der dissens i forhold til fængselsstraffens længde og spørgsmålet om udvisning.

 

Sagen er i Østre Landsret behandlet af 19. afdeling under sagsnr. S-25-23.