Gå til sidens indhold

Østre Landsret

27 maj 2024

Østre Landsret

Fængsel i 7 år for bl.a. at lade sig hverve til terrorhandlinger

Dom afsagt: 27. maj 2024

Et nævningeting i Østre Landsret har den 27. maj 2024 dømt en tiltalt for at have ladet sig hverve til at begå eller medvirke til at andre skulle begå terrorhandlinger for en højreekstremistisk terrororganisation.

Retten i Holbæk havde ved dom af 11. maj 2023 frifundet tiltalte herfor. Tiltalte blev endvidere ligesom i byretten dømt for at have fremmet denne terrororganisation og for forsøg på at hverve en person til at begå terrorhandlinger for samme terrororganisation.

Tiltalte, der på gerningstidspunktet var 15 år, havde i det væsentlige begået den idømte kriminalitet over internettet. 

Tiltalte blev i byretten idømt fængsel i 5 år og 6 måneder, hvilket landsretten skærpede til fængsel i 7 år bl.a. henset til, at tiltalte blev dømt i et større omfang end i byretten. Et mindretal stemte for at fastsætte en lavere straf.

Tiltalte blev ligesom i byretten endvidere idømt et forbud mod at kontakte personer, der er dømt for bl.a. terrorisme. Kontaktforbuddet blev hævet fra 6 til 7 år.

Sagen er i Østre Landsret behandlet i 25. afdeling under sagsnr. S-1432-23.