Gå til sidens indhold

Østre Landsret

04 jun 2024

Østre Landsret

Power A/S har ikke krænket Dansk Boldspil-Unions rettigheder

Østre Landsret har den 4. juni 2024 afsagt dom i en ankesag om påstået krænkelse begået af Power A/S (”Power”) af Dansk Boldspil-Unions (”DBU”) rettigheder efter markedsføringsloven til det danske fodboldlandsholds kendetegn.

Sagen angik tre reklamer anvendt af Power i tiden omkring EM-slutrunden i 2021, som blandt andet viste en animeret fodboldspiller i orange trøje på et stadion og teksten ”Den store fodboldfest”. Spørgsmålet i ankesagen var, om Powers reklamer krænkede DBU’s kommercielle rettigheder, og om Power i så fald skulle betale erstatning/vederlag som påstået af DBU på 1 mio. kr. 

Landsretten fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at DBU’s rettigheder ikke var krænket, og stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens dom i det omfang, den var anket.

Landsrettens dom kan læses her 

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-22133/2023-OLR.