Gå til sidens indhold

Østre Landsret

18 jun 2024

Østre Landsret

Tilsidesættelse af god advokatskik i forbindelse med advokatundersøgelse

Østre Landsret har den 18. juni 2024 afsagt dom i en sag mellem en advokat og Advokatnævnet om, hvorvidt advokaten har overtrådt god advokatskik i forbindelse med en advokatundersøgelse for TV 2.

Sagen omhandlede prøvelse af Advokatnævnets kendelse af 4. november 2021, hvorved advokaten blev pålagt en bøde på 20.000 kr. for at have tilsidesat god advokatskik i forbindelse med en advokatundersøgelse, som advokaten havde udført for TV 2 om kulturen i TV 2 og eventuel krænkende adfærd blandt tv-stationens medarbejdere.

Landsretten tiltrådte, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, idet advokaten i forbindelse med afrapportering om undersøgelsens resultat over for en tidligere medarbejder, der havde været inddraget i undersøgelsen, efter en konkret vurdering burde have redegjort for det retsgrundlag, hvorpå advokaten støttede undersøgelsens resultat. Advokaten burde endvidere have redegjort for de særlige juridiske problemstillinger, der relaterede sig til vurdering af forhold, som havde fundet sted for mange år siden, herunder spørgsmål om forældelse og passivitet.

Landsretten stadfæstede Advokatnævnets afgørelse.

Sagen er behandlet i landsretten i 1. instans.

Sagen har været behandlet af landsrettens 3. afdeling under sagsnummer BS-10998/2022-OLR