Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

Retten i Roskilde

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal tage kontakt til, hvis du har spørgsmål til din sag.

Retten i Roskilde består af en fogedret, en skifteret, en familieret, en civilret og en strafferet.

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er skifteretten, der tager sig af sager med dødsfald, arv og konkurs. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Roskilde

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er fogedretten, der behandler tvangsgennemførsel af krav. Det kan være krav om betaling af penge eller krav om udlevering. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt på auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten i Roskilde

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er familieretten, der tager sig af skilsmissesager, sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten i Roskilde

Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder, fængselsstraf eller anden sanktion. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Roskilde

Om lejemål og husleje

Det er boligretten i retssekretariatet, der tager sig af sager vedrørende lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven, boligreguleringsloven eller erhvervslejeloven. Uenighederne kan f.eks. dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal ofte først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan boligretten tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Roskilde

Om civile sager

Det er retssekretariatet, der behandler civile sager. Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden. 

De civile sager behandles på www.minretssag.dk.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Roskilde

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når en sag er anlagt, at man kan modtage et tilbud om retsmægling.

Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Roskilde

Hjertestarter

Retten i Roskilde har en hjertestarter. Den er placeret i informationen i stueetagen.

Sidst opdateret: 01. november 2022