06 jul 2020

Sø- og Handelsretten

Møde i retten - COVID-19

Hygiejne og udeblivelse på grund af COVID-19 smitte

Sø- og Handelsretten overholder de sundhedsfaglige regler og anbefalinger om COVID-19. Det er vigtigt, at også alle rettens brugere overholder reglerne og anbefalingerne, når de møder i retten.

Du kan læse mere herom på Domstol.dk og Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Personer, der er smittede med COVID-19 eller har symptomer (selv milde symptomer), der kunne tyde herpå, må ikke møde i Sø- og Handelsretten.

Men hvis man er tilsagt til at møde som part eller vidne, er det vigtigt, at man i så god tid som muligt har kontaktet retten og fået tilladelse af retten til ikke at møde. Det kan få konsekvenser at udeblive. Disse fremgår af den oprindelige indkaldelse til retten.

Retten henstiller til, at retsmøderne overværes af så få som muligt. Retsformanden i den enkelte sag kan begrænse antallet af personer, der får adgang til et offentligt retsmøde, for at hindre, at retslokalet overfyldes. 

Se også Sø- og Handelsrettens generelle orientering om genåbning.