Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Her på siden kan du læse om de forskellige sagstyper, vi har.

Retten i Svendborg har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet. Der er en afdeling for skifteret, fogedret, familieret og boligret samt en retsafdeling, der behandler civile retssager og straffesager. 

Familieretten

Familieretten i Svendborg behandler sager om:


Når dit barn skal til samtale hos Retten i Svendborg                                Mødelokale

Der er lavet en kort film om, hvordan rammerne er for et barn, der skal til samtale ved Retten i Svendborg.

Gå til filmen som ligger på en side, der henvender sig til børn, der skal til børnesamtale her i huset.

Mere information om Familieretshuset og familieretten

Domstolsstyrelsen har lavet en film og andet informationsmateriale, der forklarer forskellen mellem Familieretshuset og familieretten, samt hvad der sker, når en sag overgår fra Familieretshuset til familieretten.

Læs mere om Familieretshuset og familieretten på fællessitet for Danmarks Domstole 

Fogedsager

Vi beder dig møde til tiden

Hvis du kommer for sent, må du forvente, at vi først kan ekspedere din sag, hvis der opstår et hul i tidsplanen, eller når alle fogedmøder den dag er ekspederet færdige.

Alle, der kommer i retten, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Læs mere om mødet i fogedretten på fællessiden for Danmarks Domstole

Er du forhindret i at møde?

Du kan i de fleste tilfælde give fuldmagt til en anden person, der har kendskab til din økonomi, hvis du er forhindret i at møde.

Hent fogedrettens generelle fuldmagt

Hvis du er syg, og ikke kan give fuldmagt til anden person, skal du kontakte fogedretten telefonisk.

Fogedrettens direkte telefonnummer: 9968 3202.

Fogedretten kan kræve, at du sender en lægeattest.

Gå til lægeattest

Kan du betale hele beløbet?

Så skal du kontakte modparten i sagen og få deres betalingsoplysninger. Du skal ikke overføre pengene til fogedretten.

Kan du ikke åbne filerne i din e-Boks?

Vi oplever, at flere har problemer med at åbne vedhæftede filer i e-Boks. Fogedretten har ikke adgang til at ændre opsætning i e-Boks. Vi ved, at flere har lykkes med at opdatere deres telefon/computer, og da har kunne åbne filerne.

Retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt. Det er først, når man har anlagt en sag, at vi kan tilbyde retsmægling.

Mødelokale

Læs mere om retsmægling på fællessiden for Danmarks Domstole 

Se en liste over uddannede retsmæglere ved Retten i Svendborg

Skiftesager

I forbindelse med et dødsfald indkaldes kontaktpersonen til et telefonmøde på en fast dag i et tidsrum. Skifteretten sender som udgangspunkt indkaldelsen til kontaktpersonens e-Boks. Skifteretten ringer ikke på andre tidspunkter, medmindre andet er meddelt eller aftalt.

Vi kan ikke ekspedere din sag, før du har modtaget et brev fra skifteretten. Skifteretten modtager automatisk en meddelelse, når en person er afgået ved døden.

Skifteretten kan ikke give tilladelse til at rydde afdødes bolig, inden der er udleveret en skifteretsattest.

Skifteretsattesten bliver sendt til boets kontaktperson ca. 3 uger efter Skifteretten har modtaget blanketter.

Læs mere om skifterettens sagsområder på fællessiden for Danmarks Domstole

Se skifterettens ekspeditionstider

Gå til e-Boks hjemmeside og læs om hvordan du får adgang til afdødes e-Boks

Straffesager

Har du fået en bøde og vil betale den, skal du kontakte Politiets Administrative Center.

Gå til Politiets Administrative Center

Det er anklagemyndigheden (Fyns Politi), der bestemmer, hvem der skal indkaldes til straffesager. Kontakt anklagemyndigheden på telefonnummer 114, hvis du har spørgsmål. 

De fleste retsmøder er åbne. Du er derfor velkommen til at komme ind og se en sag. Dommeren kan under retsmødet vælge at lukke retsmødet for tilhørere. Der bliver først taget stilling til det under retsmødet.

Skal du vidne og er utryg ved det, skal du rette henvendelse til anklagemyndigheden ved Fyns Politi på telefon 114.

Læs mere om straffesager på fællessiden for Danmarks Domstole

Forvandlingsstraf – betyder det, at jeg skal i fængsel?

Som udgangspunkt og oftest, nej.

Forvandlingsstraf er en omregningsfaktor fra bøde til frihedsstraf, som dommeren skal skrive i dommen. Har man eksempelvis fået en bøde på 1.500 kroner, er forvandlingsstraffen 6 dage. Skemaet nedenfor viser, hvad bødebeløbet omregnes til i forvandlingsstraf.

Bødebeløb

Forvandlingsstraf

0 – 499 kr.

2 dage

500 – 999 kr.

4 dage

1.000 – 3.999 kr.

6 dage

4.000 – 5.999 kr.

8 dage

6.000 – 19.999 kr.

10 dage

20.000 – 39.999 kr.

14 dage

40.000 – 69.999 kr.

20 dage

70.000 – 99.999 kr.

30 dage

100.000 – 199.999 kr.

Indtil 40 dage

200.000 samt derover

Indtil 60 dage

Det skal dog tilføjes, at man ikke selv kan kræve omveksling fra bøde til frihedsstraf. Som udgangspunkt, vil politiet tvangsinddrive det skyldige beløb ved brug af udpantning eller lønindeholdelse. Forvandlingsstraffen effektueres derfor sjældent og oftest kun, hvis inddrivelse af bødebeløbet ikke er mulig eller væsentligt vil forringe levevilkårene for den, der skylder beløbet.

Tvangsauktioner og udsættelser af lejemål

Tvangsauktioner

Fast ejendom og ting der er foretaget udlæg i kan blive beslaglagt og solgt på auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om tvangsauktioner og hvordan det foregår på fællessiden for Danmarks Domstole

Gå til retslisten over aktuelle auktioner

Udsættelser af lejemål

I disse typer sager, sørger fogedretten for at hjælpe udlejer med at få lejer ud af lejemålet, når der ikke er betalt husleje eller lejemålet er misligholdt.

Gå til vejledning til rekvirenten 

Læs mere om udsættelse af lejemål på fællessiden for Danmarks Domstole

Er du i tvivl?

Fogedretten behandler andre typer sagstyper, er du i tvivl om din sag skal behandles i fogedretten, kan du kontakte os telefonisk. 

Fogedrettens direkte telefonnummer: 9968 3202.

Retten i Svendborg behandler persondata i henhold til databeskyttelsesretten. 

Læs om persondata i byretterne på fællessitet for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 20. marts 2023