Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Professionelle brugere

Der er flere muligheder i tinglysningssystemet for de professionelle brugere, fx anmelderordningen, underskriftsdatabasen og prokuraregisteret.

Anmelderordning

Med anmelderordningen kan særligt autoriserede anmeldere anmelde dokumenter til tinglysning på vegne af en kunde ved at bruge eget MitID Erhverv og uden at indsende fuldmagt.

Brugerformularer

Brugerformularer er faste skabeloner til anmeldelse af specifikke dokumenttyper.

eTl

Systemdokumentation til professionelle system-til-system-brugere eller brugere, der ønsker at udvikle egen systemløsning, der skal kobles til Den Digitale Tingbog.

Fraser

Fraser er standardtekster, som du kan oprette på tinglysning.dk og bruge igen og igen.

Kommuner og regioner

Blanketter til indberetning af tegningsberettigede for kommuner og regioner.

Prokura

Når en medarbejder er registreret i Tinglysningsrettens prokuraregister, kan den pågældende underskrive bindende for virksomheden som tegningsberettiget, og tinglysning kan - alt andet lige - ske automatisk.

Storkunder

Er man storkunde, kan man anmelde til tinglysning uden at skulle betale tinglysningsafgift med det samme.

Underskriftsdatabasen

Hvis du er ansat i et firma, hvor kunderne udsteder fuldmagter til firmaet, og det er meningen, du skal kunne underskrive på firmaets vegne, skal du oprettes i tinglysningssystemets underskriftsdatabase.