Vestre Landsret

Nyheder

Fra denne side kan du få adgang til nyheder, pressemeddelelser og domsresuméer fra Vestre Landsret

Retslister

Vestre Landsrets aktuelle retslister

Praktiske forhold

Hvis du skal møde i Vestre Landsret, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Sagsbehandling i landsretterne

Her finder du vejledninger om de forhold, der er gældende for landsretterne samt information om, hvordan en sag gennemføres i en landsret.

Corona - Sagsafvikling i retten

Her finder du vigtig information i forbindelse med nye tiltag til forebyggelse af smittespredning.

Til dig, der skal møde i retten

Her kan du finde nyttige oplysninger, hvis du er vidne, nævning, domsmand, presse eller besøgende i landsretten.

Til dig der er advokat

Her kan du læse om de særlige regler, der gælder for advokater i landsretten, såsom møderet, proceduretilladelser og prøvesager.

Domsmænd

Her kan du få information om hvervet som domsmand og nævning, der med en fællesbetegnelse kaldes for lægdommere.

 

Læs om lægdommere på fællessiden for Danmarks Domstole

Kontakt og åbningstider

Adresse

Vestre Landsret
Asmildklostervej 21
DK-8800 Viborg
Tlf. 9968 8000

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Landsretten kan ved bekendtgørelse på landsrettens hjemmeside - www.vestrelandsret.dk - fastsætte særlige ekspeditionstider for en bestemt dato eller periode.

Gå til kontaktoplysninger

Mere information om dine muligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner