Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Foto af domhuset, Retten på Bornholm

Nyheder

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten på Bornholm. På siden findes også link til information omkring domstolenes genåbning af retterne: "Corona - sagsafvikling i retten".

Retslister

Her kan du læse retslisterne for de kommende retssager og tvangsauktioner ved Retten på Bornholm.

Praktiske forhold

Her kan du finde rettens åbningstider, adresser, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten på Bornholm tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Mere information om dine muligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner på fællessitet