Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med fx dødsfald, gældssanering eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.

Retten i Hillerød har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, familiesager, huslejetvister og meget andet.

Retten er opdelt i 5 afdelinger: Skifteret, familieret, fogedret, retssekretariat og administration.   

Om dødsfald, arv, gældssanering og konkurs

Det er skifteretten, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Læs mere under Oftest stillede spørgsmål om dødsboer ved at klike på linket her.

Du kan også læse mere om både dødsbo, konkurs og gældssanering på fælles siden for Danmarks Domstole. Se links nedenfor.

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 

Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole 

Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

 

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er fogedretten, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Du kan finde svar på oftest stillede spørgsmål om fogedret og tvangsauktioner ved at klikke her.

Læs også mere om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Læs også mere om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er familieretten, der tager sig af skilsmissesager samt sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om lejemål og husleje

Boligretssager behandles ved Retten i Hillerød i retssekretariatet. 

Det er boligretten, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Hillerød boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling.

Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Sidst opdateret: 29. april 2020